Skip to content

Hanna

Något av det svåraste man kan skriva om är sig själv. Det riskerar alltid att antingen bli för platt eller för skönmålat. Den självupplevda sanningen tenderar nog ofta att bli just antingen-eller. Det är en omöjlig balansgång, när man gärna inte vill vara den som är den. Trots detta så tänker jag göra ett ödmjukt försök här nedan.

Jag är en utbildad och yrkesutövande naturvetare som sedan barnsben har starka dragningar till det humanistiska. Varför jag har hamnat där jag är idag beror nog mycket på tillfälliga val vid vägskäl i livet. Jag har äntligen slutat fundera på varför, eftersom svaret i sig är meningslöst. En människa är bara en produkt av sina egna val, och att inte välja är i slutändan också ett val. Åtminstone om man frågar en existentialist.

Mina ord formas av både yttre och inre påverkan. Jag läser, lyssnar och observerar för att försöka förstå en omvärld som ibland ter sig obegriplig i mina ögon. Jag tänker och reflekterar för att bearbeta och processa de bombardemang av intryck som mina sinnen utsätts för dagligen. Utan utlopp skulle det bli fullt och svämma över, så med en förkärlek för formuleringar är mina skrifter som flodmynningar ut till en oändlig ocean som aldrig sinar.

Taktslag från en själ är en mångtydig och flerdimensionell titel. Taktslag anspelar både på beat generation (Jack Kerouac och William S. Burroughs är två favoriter och inspirationskällor) och mitt intresse för musik. Även själ anspelar på musik (i form av soul), såväl som på min egen.

Ett taktslag kan, med andra ord, få symbolisera hjärtslaget hos den själ som slutligen blivit stämd i rätt tonart.